Výrobní program


 Kanalizační řády a
přípojky

 Komunikace

 Zemní práce
Vlastní mechanizace

 Vodovodní řády a
přípojky

 Úpravy vodních toků

 Obloukové konstrukce
mostů a přechodů
– vlastní průmyslový vzor

 Opravy mostů a
propustků

 Rybníky a nádrže

 Likvidace ekologických
záťeží

 Sportovní stavby

 Opěrné zdi a valy

 Rekonstrukce památek

 Demolice a bourání

 Sanace betonových
konstrukcí

 Revitalizace území