Domů


Poloha provozovny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost VIDEST s.r.o. byla založena v roce 2007 jako nástupce fyzické osoby.
Od počátku roku 2008 pilotní část výroby a stavební činnosti realizuje společnost VIDEST s.r.o. kompletně.

 • veškeré inženýrské stavby a infrastruktura
 • vodohospodářské stavby a úprava vodních toků vč. objektů na nich
 • oprava a výstavba komunikací vč. jejich zabezpečení
 • zemní práce a demolice budov
 • drobné dopravní stavby
 • výstavba a oprava mostů a propustí
 • výstavba a oprava opěrných zdí
 • průmyslové stavby
 • sanace, rekonstrukce a modernizace objektů vč. historických
 • sportovní areály, hřiště a sportoviště

Společnost VIDEST s.r.o. tedy následně realizuje zcela totožnou stavební činnost jako její předchůdce s tím, že disponuje
dostatečnými referencemi v oboru a garantem jest i Ing. Čermák jako statutární orgán společnosti.

Společnost VIDEST s.r.o. vlastní veškeré potřebné dokumenty a osvědčení které jsou zapotřebí pro bezvadný výkon a
realizaci poptávaných stavebních děl a výběrových řízení. Jedná se zejména o:

 • příslušná živnostenská opatření
 • výpis z obchodního rejstříku
 • autorizační osvědčení
 • certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2001
 • certifikace dle ČSN EN ISO 14001:2005
 • pojištění odpovědnosti za škody
 • reference a doporučení

V případě vyžádání, informací, upřesnění či jako podmínky a přílohy výběrových řízení a smluvních vztahů je možno
obratem doložit kopie předmětných dokladů. Popř. si je můžete stáhnout v sekci Ke stažení