Údaje o firmě

 

Technické zaměření firmy

Obchodní společnost VIDEST je nástupcem fyzické osoby podnikající, která vznikla v roce 1991 odloučením stavebně montážního střediska od s.p. Povodí Ohře, se v prvních letech působení r. 1991-1994 zabýval pouze úpravami vodních toků a objekty na nich. Postupně od roku 1994 začala své technické vybavení a činnost rozšiřovat o ekologické stavby a inženýrské sítě – zabezpečení skládek, výstavbu vodovodních a kanalizačních řadů a také výstavbu a opravu komunikací. Od roku 2001 své aktivity rozšířila o výstavbu obloukových konstrukcí mostů s využitím prefabrikátů tvaru „pí“ , které jsou chráněny průmyslovým vzorem. Rozšíření kapacity umožňuje firmě provádět i práce na průmyslové a občanské výstavbě. Skladba stavebních výkonů dle dílčích segmentů a oblastí výroby jest cca:

 

inženýrské stavby a infrastruktura 50%
dopravní stavby a opravy mostů a propustí 20%
průmyslová výstavba a úpravy vodních toků 25%
ostatní stavby a výkony 5%

 

Materiálně technické vybavení

Firma k realizaci staveb využívá převážně vlastních mechanizačních a dopravních prostředků včetně těžké stavební mechanizace a to : Rypadlo kolové CAT 313 (13t), rypadlo pásové CAT 304 (5t) a CAT 307B (7t), 3 x T 815, 1 x Euromach 8500 „obdoba MenziMuck „, kolové nakladače JCB 3CX, CAT 262 C a UNC 063, 1x nákladní automobil AVIA 90 D s HR ,1x MAN TGL s HR , 1x MAN TGA 26.480 + přívěs , Dumper NEuson 4001, Montážní dílna pojízdná (skříňová) Avia, Podvalník Panav a drobné stavební mechanizace – protlačovací zařízení, hutnící desky, válce, centrály a ostatní včetně doplňkového vybavení pro realizaci jednotlivých druhů činností.

 

Organizace společnosti

Marek Čermák
jednatel
cermak@videst.cz
Tel: 731 441 888
smluvní vztahy, OH,
výběrová řízení
Ing. Miroslav Čermák
ředitel
reditel@videst.cz
Tel. a fax: 353 225 549
finanční a technický ředitel
Karel Bozděch
jednatel
bozdech@videst.cz
Tel: 603 158 887
výrobní ředitel – hlavní stavbyvedoucí
Příprava a řízení <---------v----------------v----------> Výroba
Michal Štourač
příprava výroby
stourac@videst.cz
tel.: 605 215 202
příprava výroby, zásobování,
poptávky, IT, web

Michal Řehák
příprava výroby
rehak@videst.cz
tel.: 733 641 622

Eva Pelikánová
účetní oddělení
pelikanova@videst.cz
tel.: 353 225 549
účetní oddělení, fakturace,
administrativa
Ladislav Špelina
dispečer
spelina@videst.cz
tel.: 731 441 894
dispečer dopravy a mechanizace
Tomáš Golkovský
stavbyvedoucí
tomas.golkovsky@videst.cz
tel.: 731 650 022                             Pavel Slezák
stavbyvedoucí
slezak@videst.cz
tel.: 737 397 644

Jiří Urbášek
stavbyvedoucí
urbasek@videst.cz
tel.: 731 441 893

 • smluvní vztahy
 • nabídky
 • poptávky
 • výběrová řízení
 • ISO 9001
 • BOZP
 • marketing
 • personalistika
 • IT a web
 • návrhy a projekty
 • předávací řízení
 • odpadové hospodářství

HSV doprava a mechanizace

 • 3× Tatra 815
 • CAT 313
 • CAT 305
 • CAT 307B
 • JCB 4×4
 • CAT 262 C
 • MAN TGL s HR
 • MAN TGA 26.480
 •  přívěs  nosnost 12 t
 • Avia pojízdná dílna
 • Avia 90 D s HR
 • čelní nakladač UNC 063
 • Dumper 4001
 • osobní a užitkové automobily
 • Podvalník Panav
 • vibrační válec wacker 960 kg
 • Euromach 8500
 • „obdoba MenziMuck „

PSV mechanizace

 • vrtací souprava
 • injektážní souprava
 • protlačovací zařízení
 • těsnící vaky a norné stěny
 • centrály a agregáty
 • potrubní laser
 • míchačky
 • hutnící technika
 • HAKI lešení
 • Pažící boxy
 • ruční elektronářadí
 • Vodohospodářské stavby
 • Inženýrské stavby
 • Dopravní stavby
 • Ekologické stavby
 • Stavby pozemní
 • průmyslové stavby
 • sportovní stavby
 • vodní stavby
 • skládkové hospodářství
 • demolice a bourání kcí.
 • stavby pro volný čas
 • rekonstrukce